BÆREKRAFT

Vi ønsker å bidra til å redusere klimaendringene ved å ha en levende miljøpolitikk i hverdagen.
Brdr. Grønnerud skal gå foran, og har gjennom flere år jobbet målrettet med utslippsreduserende tiltak og bærekraftige løsninger innen vann- og avløp. Hvert år investeres det mye tid og ressurser knytet til vår målsetning om kontinuerlig forbedring innen miljøarbeid og bærekraftige løsninger.

MILJØET I FOKUS – HVER ENESTE DAG

I alle våre tjenester ønsker vi følgende:

  • Redusere mengde restavfall
  • Redusere fossilt drivstoff til maskiner, kjøretøy og utstyr
  • Benytte miljøvennlige produkter og kjemikaler
  • Benytte metoder som beskytter miljøet både i rengjøring og avfallshåndtering
  • Bidra til at våre tjenester inngår i en mer sirkulær økonomi

VÅR MILJØPOLITIKK

  • Dyrke miljøbevissthet i egen organisasjon
  • Tilfredsstille miljøkrav gitt av myndigheter
  • Tilfredsstille miljøkrav og mål vi har pålagt oss selv
  • Styre våre prosesser og ressursbruk effektivt
  • Rapportere miljøavvik og iverksette tiltak hurtig

VÅRE BÆREKRAFTSMÅL

Vi ønsker å være ledende i vår bransje på bærekraft og miljø og har fokus på FN sine bærekraftsmål. Ved å tilby miljøvennlige tjenester bidrar vi også til at våre kunder kan føle seg trygge på at vi tilfredsstiller alle miljøkrav.
Vi har valgt 3 av FN sine bærekraftsmål: