HØYTRYKKSPYLING

Akutt spyling
Vedlikeholds spyling

Vi kan rense røret med Høytrykkspyling, fjerne avleiringer i form av fett og slam så røret får
tilbake sin opprinnelige størrelse. Det er ofte bedre og mer varig løsning istedenfor
væskebaserte avløps åpnere.

Kjøkkenavløp – baderomsluk – Private bunnledninger – Hovedledninger for spillvann og
overvann vi åpner med Høytrykkspyling.

Rør som har frosset eller har store avleiringer med fett renser vi med varmt vann.
Vi har Spylebiler fra Sprinter kassebil til privatavløp og store kombi biler for de store
jobbene.