HØYTRYKKSPYLING


Tette avløpsrør er en kjent problemstilling alle boliger, borettslag og sameier.
Fett, matrester, hår, hud, såpe og annet avfall fra avløp på kjøkken og bad samler seg i rørene og danner et belegg på innsiden av røret. Jo flere som er tilknyttet det samme rørsystemet, desto mer havner i avløpet. Belegget blir tykkere og tykkere, og før eller senere blir det fortetninger.

Høytrykksspyling og mekaniske rensing er en særdeles effektiv måte å åpne tette rør, eller som er i ferd med å tettes.

Vi tilbyr flere metoder innenfor høytrykksspyling og kan påta oss de fleste oppdrag. Vi har spylebiler i alle størrelser og spyledyser for store og små rørdimensjoner. Våre tjenester benyttes av både private, offentlige og profesjonelle kunder.

Les mer

Les mer om undertjenestene

Har du merket av vannet i vasken ikke renner unna slik det pleier, eller at vannet i toalettet bygger seg opp når du trekker i snoren? Da kan det være på tide å få spylt avløpsrørene. Et annet tegn på at avløpsrørene er tette, eller har begynt å tette seg, er vond lukt fra sluk eller vannlåser.

Over tid er det vanlig at rørene fra toalett, dusj og kjøkkenvask tetter seg. Årsaken til dette er ofte smuss, hårrester, rust, matfett, såpe og kalkrester som har bygget seg opp i rørene over tid, og reduserer tverrsnittet og transportevnen til røret. For å få fjernet slike avleiringene må rørene høytrykks spyles. Det er anbefalt at det utføres en rørinspeksjon i forbindelse med spyling av rør, slik at vi kan

Hvordan vet jeg om røret er tett eller begynner å bli tett?

  • Vannet renner dårlig unna fra sluk, vask eller toalett
  • Klukking eller bobling i sluk eller toalett
  • Vann kommer opp i sluk når du trekker i toalettet eller heller vann i et annet avløp
  • For å unngå store kostnader og større materielle skader er det viktig å være tidlig ute om du merker noen av disse tegnene. Skulle du være så uheldig at rørene har tettet seg helt, er høytrykks spyling ofte eneste alternativ for å løse problemet.

Vår metode for å spyle tette rør

Rørene spyles som regel opp ved bruk av vann, spesialdyse og høytrykk. Hvor vi utfører spyling fra vil variere og kan være tilkomst til rør fra innvendig sluk/stakeluke, innvendig kum eller utvendig kum/stakepunkt.

Når spyleslangen trykksettes bruker spesialdysen vann til å ‘’krabbe’’ innover røret, samtidig som den rengjør røret. Spesialdysen spyler vannet bakover og løse sedimenter spyles ut av røret eller suges opp ved bruk av en slamsuger.

For å være helt sikker på at rørene er åpne etter en rørspyling anbefaler vi å få utført en rørinspeksjon med kamera som føres inn i røret. Inspeksjonen dokumenteres i en rapport med bilder, video og våre anmerkinger/anbefalinger.

Vedlikeholdsspyling av rør er en viktig del av å opprettholde et effektivt og pålitelig rørsystem i bygninger og infrastruktur.

Det er flere fordeler med regelmessig vedlikeholdsspyling av rør:

Forebygger tilstoppinger:
En av de viktigste fordelene med vedlikeholdsspyling er at det hjelper med å fjerne avleiringer, smuss, fett og andre materialer som kan føre til tilstoppinger i rørene. Dette reduserer risikoen for blokkeringer som kan føre til kostbare reparasjoner og uventede avbrudd i vannforsyningen.

Øker levetiden til rørene:
Regelmessig vedlikeholdsspyling kan forlenge levetiden til rørene ved å forhindre korrosjon og slitasje. Dette reduserer behovet for hyppige rørutskiftninger og sparer penger på lang sikt.

Optimaliserer systemets ytelse:
Rørspyling bidrar til å opprettholde rørenes opprinnelige kapasitet og effektivitet. Dette sikrer at vannstrømmen forblir jevn og uavbrutt, og at systemet fungerer optimalt.

Reduserer energiforbruket:

Når rør er tilstoppet eller delvis blokkert, krever pumper og andre utstyr mer energi for å opprettholde normal vannstrøm. Ved å fjerne hindringer i rørene, kan vedlikeholdsspyling bidra til å redusere energiforbruket og dermed senke driftskostnadene.

Forebygger vannskader:
Tilstoppede rør kan føre til lekkasjer og vannskader i bygninger. Ved å utføre regelmessig vedlikeholdsspyling, kan man redusere risikoen for slike uønskede hendelser.

Oppdager potensielle problemer:

Under vedlikeholdsspyling kan inspektører oppdage tegn på slitasje, skader eller andre problemer i rørsystemet. Dette gir muligheten til å utføre tidlige tiltak for å reparere eller erstatte deler av systemet før det blir et større problem.

Overholder forskrifter og standarder:
Mange myndigheter og bransjestandarder krever regelmessig vedlikehold av rørsystemer, spesielt i offentlige bygninger og infrastruktur. Ved å utføre vedlikeholdsspyling sikrer man at disse kravene oppfylles og man unngår bøter eller straffer.

Samlet sett bidrar vedlikeholdsspyling av rør til å opprettholde en pålitelig og effektiv vannforsyning og et velfungerende avløpssystem, samtidig som den reduserer kostnadene og risikoen for uventede problemer. Det er viktig å ha et regelmessig vedlikeholdsprogram for rør i både boliger og næringsbygg for å dra nytte av disse fordelene.

Kostnadsbesparende:
En fast avtale med oss om jevnlig vedlikehold av avløpsrørene vil være kostnadsbesparende. Arbeidet utføres til avtalt tid og pris. På denne måten minimeres risikoen for at rørene tetter seg og fører til kostbart tilbakeslag og potensiell stor vannskade på bygningsmasse og innbo.

Når gradestokken viser nok minusgrader hender det ofte at både vann og avløpsrør fryser i bakken og i boliger. Dette kan skje de de fleste, men heldigvis har vi metoder for å løse problemet på en skånsom og effektiv måte.

Felles for både vann- og avløpsrør er at det benyttes varmt vann og spesialdyse for å tine rørene.

I de tilfeller et vannrør skal tines benytter vi alltid rent og desinfisert utstyr for å utføre jobben. Når vi jobber med vann, er vårt hovedfokus å ikke overføre bakterier til drikkevannet. Vi har gode rutiner for oppdrag knyttet til vann- og avløp, og utstyret som benyttes til vannrør holdes alltid adskilt fra utsyr som benyttes til avløp.

Når et avløpsrør fryser er det et tegn på at det feil på røropplegget som gjør at vannet stopper og bygger seg opp i røret. I de tilfeller hvor vi tiner frosne avløpsrør bør det alltid utføres en rørinspeksjon i etterkant for å lokalisere feilen på avløpet slik at feilen kan utbedres.

Inntrenging av røtter i utvendige avløpsrør kan forekomme. Når røttene vokser inn i rørene begrenses rørenes transportevne ved at papir og sedimenter fester seg rundt rottrådene. Dette fører til at rørene tetter, og det vil være nødvendig med rotkutting for å åpne rørene.

Når vi rotkutter går vi inn med en spesialdyse, ofte med kjettinger. Spyledyse tilpasses rørets dimensjon og tilstand.

For å utføre rotkutting er det nødvendig med rørinspeksjon samtidig som røttene fjernes fra rørene. Ved å ha ‘’øyne’’ under bakken underveis kan spyleoperatøren ha løpende dialog med rørinspektøren for å sikre best mulig resultat, og være sikker på at alle rottrådene er fjernet fra rørene.

For å unngå at røttene vokser tilbake inn i rørene må trær og busker fjernes, evt. at rørene rørfornyes ved bruk av en heltrukket filtstrømpe.

Mekanisk rensing av avløpsrør, også kjent som tørr-rensing benyttes i de tilfeller hvor det ikke er hensiktsmessig å benytte vann til rensing.

Eksempler når mekanisk rensing benyttes er når avløpet er helt tett og bruk av vann vil føre til ytterligere tilbakeslag, når det er harde avleiringer i rørvegg som rust og betong eller før montering av strømpe (rørfornying).