KRAN TRANSPORT 2018-05-14T15:35:43+00:00

KRAN TRANSPORT

Våre erfarne sjåfører tilbyr kran og transport tjenester med utstyr for sikker frakt av : Båter –
Brakker -Containere/spesialtransport og monteringsjobber.

Vi har 7 kranbiler derav en kransemi tiL disposisjon. Oppdragsområdet er Østlandet med
Transport og heising.