RØRTJENESTER


Vann- og avløpsrørene ligger skjult for oss. De er lette å glemme, i alle fall så lenge alt er i orden. Men rør har begrenset levetid. En rørinspeksjon vil avsløre mulige og kommende problemer, og gjøre det mulig å være i forkant.

Vi utfører alt av arbeid innen rørspyling med høytrykk, rensing av rør, rørinspeksjon og rørfornying.

Vi kan tilby gravefrie metoder, eller vi kan være behjelpelig dersom det må graves.

Rørfornying er en miljøvennlig metode som bør bestrebes å benytte på eksisterende rør. På mange måter kan man si at dette inngår i en sirkulær økonomi, og rørfornying kan forlenge levetiden til rørene med mange år.

Ta kontakt med oss for å høre hvordan vi kan hjelpe deg, og les mer under om de ulike tjenestene vi tilbyr innen rørtjenester.

Les mer

Les mer om undertjenestene

Rørinspeksjon av vann- og avløpsrør krever kunnskap, erfaring og riktig utstyr. Våre operatører har mange års erfaring og har spesialisert seg på alle typer inspeksjonsoppdrag innenfor privat og kommunal sektor.

Utstyrsparken er topp moderne og består av kamerabiler, flere typer kameratraktorer, stakekamera og annet nødvendig utstyr.

Vi utfører rørinspeksjon av alle typer rør fra 20 mm og helt opp til 2000 mm i diameter.

Vi utfører spesialtjenester som fallmåling, kumregistrering, tetthetsprøving, diameterkontroll, måling av skjøter og trasésøk.

Våre tjenester kan benyttes for å avdekke problem med avløpsrør/drens, kartlegging av kummer og rør, forprosjektering av store og små prosjekt og sluttdokumentasjon av rør og kummer.

Rørinspeksjon og rapportering utføres og utformes i henhold til gjeldende standarder.
Alle våre operatører er kurset og godkjent av RIN (Rørinspeksjon Norge).

Tjenester

 • Rørinspeksjon av avløp og pumpeledninger
 • Rørinspeksjon av drens og overvannsrør
 • Inspeksjon av kummer
 • Kartlegging ved bruk av trasé
 • Tilstandsrapport med bilder og video
 • Sluttdokumentering av nyanlegg og 3.parts kontroll
 • Forprosjektering i forbindelse med oppgradering av vann og avløpsledninger

Teknisk spesifikasjon kameratraktor – selvgående

 • Inspiserer rør av alle typer materiale
 • Inspiserer rør med diameter fra 100 mm til 2000 mm
 • Rapport lages med WinCan VX
 • Rekkevidde på opptil 600 meter.
 • Selvgående utstyr
 • Innebygget sonde for trasésøk
 • Flere typer kameratraktor. Alle med stort bruksområde
 • Fallmåling med stor nøyaktighet
 • Dimensjonsmåling av rør
 • Spaltemåling (måling av innvendige skjøter og sprekker)
 • 360° roterende kamerahode. Flere varianter
 • Optisk zoom
 • Bra oppløsning på video

Teknisk spesifikasjon – stakekamera

 • Inspiserer rør av alle typer materiale
 • Inspiserer rør med diameter fra 13 mm til 300 mm
 • Rapport kan lages med WinCan eller som beskrivende rapport
 • Rekkevidde på 100 meter
 • Stakekamera med 360° roterende hode har rekkevidde på 100 meter
 • Dimensjonsmåling
 • Spaltemåling (måling av skjøter)
 • Innebygget sonde for trasésøk
 • Optisk zoom
 • Bra oppløsning på video

Ved trasèsøk lokaliseres røret ved hjelp av stakefjær ellerkamera med sonde som føres inn i røret.

Sonden sender et signal som kan detekteres på overflaten. Med søkeutstyr/mottaker over terreng følger vi sondens bevegelser og kan på denne måten påvise med stor nøyaktighet hvor røret ligger.

Vi kan også påvise dybde på rør. Kvalitet på avlesing vil variere med grunnforhold, strøm i bakken og dybde

Trasèsøk kan benyttes for å kartlegge en rørtrasè, lokalisering av påkoblinger eller for å avdekke et eksakt punkt på en ledning.

Metoden kan også brukes for å påvise rør og kummer som er nedgravd, tildekket under snø eller andre hindre.

Vi lokaliserer lekkasjer i vann og avløpsrør med hjelp av flere metoder.

 • Røytesting
 • Termografi
 • Gass
 • Marklytting
 • Korrelator hydrofon og mikrofon
 • Fargestoff

Felles for alle metoder er at de er hjelpemiddel for å lokalisere lekkasjer fra vann- og avløpsrør. Basert på hvilken type rør og materiale vil våre erfarne operatører anbefale deg den mest optimale søkemetoden, og i flere tilfeller vi vi benytte en kombinasjon av metodene for å lokalisere lekkasjepunktet.

Lekkasjesøk i avløpsrør kombineres ofte med rørinspeksjon for best mulig resultat og dokumentasjon av lekkasjepunkt.

Over tid har vann- og avløpsrør behov for vedlikehold og oppgradering. Hvis tette rør eller dårlig lukt fra sluk er et stadig tilbakevendende problem, kan dette være en indikasjon på at rørene trenger å fornyes.

Rørfornying kan utføres på alle typer avløpsrør både inne i boligen, hovedledning i gulv og stikkledning ut til fellesledning i gaten.

Skånsomt, raskt og økonomisk
En effektiv metode for rørfornying går ut på å støpe nye rør på innsiden av de gamle. En slik fornying kan gjøres fra stakeluker, stakekum eller andre tilkoblingspunkter. På denne måten unngår man som regel omfattende inngrep som riving, meisling eller graving i eller rundt huset. Rørfornying er en skånsom, rask og økonomisk måte å rehabilitere rør på. Ved bruk av rørfornying vil beboer kun være uten vann og avløp i kort periode, og i enkelte tilfeller mindre enn én dag.

Andre metoder
Fornying av rør kan utføres på flere måter og med forskjellige teknikker. Våre operatører vil hjelpe dere til å finne den metoden som passer dere best. Ofte vil et oppdrag kunne utføres gjennom å kombinere en eller flere av disse metodene. Valg av metode gjøres basert på forkontroll og eventuelle andre tilgjengelige opplysninger. Vi kan også gjennomføre en rørinspeksjon i forkant. Vårt mål er alltid å sikre best mulig resultat og redusere ulempen for beboer mest mulig. Levetiden for rørfornyede ledninger er forventet å være tilsvarende levetiden på nye rør.

Innvendig rørfornying
Innvendig fornying gjelder alle vertikale rør og horisontale tilkoblinger fra toalett, kjøkken, bad og andre rom med avløpsrør. Våre løsninger er tilpasset alle forhold og dimensjoner på rør.

Bunnledning
Rørfornying av bunnledninger er en fornying av alle rør som ligger i byggets underetasje. Som regel er disse støpt ned i gulvet, men kan også ligge klamret til undersiden av bjelkelag i eldre hus. Dette er normalt rør som er sterkt belastet gjennom hele levetiden og er derfor mer utsatt for slitasje enn for eksempel et vertikalt samlerør. Rørfornying av bunnledning er normalt sett billigere og mer effektivt enn å fysisk bytte ut rørene.

Stikkledning
Stikkledning er røret som går fra huset og ut til kommunal/privat fellesledning. Stikkledningen er som bunnledningen utsatt for stor belastning i løpet av sin levetid, og er nok det røret som rehabiliteres oftest. Her benyttes strømpeforing som eneste rehabiliteringsmetode. Rørfornying av stikkledning utføres som oftest på en arbeidsdag og krever minimale fysiske inngrep som graving, meisling ol.