RØRTJENESTER

Rørinspeksjon
Sluttkontroll av VA-anlegg
Lekkasjesøk
Peiling – søking

Vi har utstyr/kompetanse og god erfaring innen rørproblematikk med tilhørende
rørtjenester.

Rørinspeksjon: Vi har utstyr fra stakekamera til rørinspeksjonsbil med 500 meter kabel og
selvgående traktorer som takler store rørdimensjoner. Vi leverer en komplett
dokumentasjon både med video og Wincan rapport. Vi har 3 rørinspeksjonsbiler.

Sluttkontroll av VA-anlegg : Rensepigg kjøring – Trykktesting – desinfisering og
nøytralisering med etterfølgende vannprøve av vannledninger og basseng.
Tetthetskontroll – rørinspeksjon – spyling av spillvann og overvannsledninger.

Lekkasjesøk Vannledninger: Vi søker og finner frem lekkasjen på vannledninger, vi kan
også utføre lekkasje søk med sporgass. Vi kan også sette ut vannloggere for å dokumentere
lekkasje mengder osv.

PEILING – SØKING: Det kan være vanskelig å finne igjen kummer og ledninger, vi har
utstyr og kompetanse for å finne igjen disse. Vannledninger av metal og avløpsledninger kan
vi peile trase på. Kummer og lokk som ligger under bakke/snø kan vi også peile frem.