TETTE AVLØP

Har du et avløp som er tett eller fungerer dårlig? Kontakt oss vi kan hjelpe deg med å få
åpnet avløpet, og samtidig avdekke årsak.

Er det et engangstilfelle på grunn av for eksempel avleiringer i røret, eller har det skjedd noe
med røret som må utbedres, vi hjelper deg!