ADR TJENESTER


Vi har flere ADR bulk-kjøretøy og ADR bulk-hengere til transport av ADR klassifiserte væsker. Oppdragene varierer fra faste avtaler for bedriftskunder, til sporadiske og akutte oppdrag for bedrifter, privatpersoner og offentlige oppdragsgivere.

Eksempel på transportoppdrag:

  • Flytting av ADR væsker
  • Transport v farlig avfall til deponi/mottak
  • Miljøsanering
  • Transport av spillolje og andre oljebaserte væsker
Les mer

Les mer om undertjenestene

Vi renser og rengjør oljetanker ved bruk av slamsuger, med og uten tilsetting av kjemikalier. Gjennom flere år har våre operatører opparbeidet seg en unik kompetanse, og vi har også mulighet for å utføre tilstandskontroll og trykktesing av de fleste type tanker. Avfall etter rengjøring samles opp i tank og leveres til mottak for farlig avfall.

Vi rengjør:

  • Private oljetanker
  • Industritanker
  • Skipstanker

Over tid har vi utviklet svært effektive metoder for sanering av oljetanker, om den er nedgravd, i kjeller eller frittstående. Vi fjerner tanken der dette er mulig. Er det vanskelig å komme til for å få fjernet tanken, kan den fylles opp med fast masse som pukk eller grus. Før tanken fjernes, eller fylles med fast masse, tømmes tanken for olje og renses. Væsken som suges opp leveres til spesialmottak. Alt materiell blir levert til godkjent mottak. Ferdigmelding sendes til kommunen.

Vi har mulighet for å opptrå som konsulent på vegne av våre kunder. Ved å gi oss fullmakt til å deklarere farlig avfall i portalen http://avfalldeklarering.no kan vi håndtere hele tømmeprosessen for våre kunder. Vi administrerer, tømmer, rengjør, kontrollerer, deklarerer og leverer inn nødvendige vannprøver for analyse hos akkreditert laboratorium.