TØMMETJENESTER

Ønsker du å bestille slamtømming – klikk her eller linken under:

https://slamsuging.gronnerud.no/

Generelle henvendelser knyttet til slamtømming kan sendes på epost til firmapost@gronnerud.no

Riktig kontaktinformasjon

For at du skal motta SMS-varsler fra slamtømmefirmaet, Brødrene Grønnerud, er det viktig at du sikrer at kontaktinformasjonen din er riktig.

Oppdater kontaktinformasjonen din her:

Kontakt- og reservasjonsregisteret https://eid.difi.no/nb

Telefonnummer for alle henvendelser knyttet til slamtømming er 977 87 870.

Vi utfører tømming av:
– Kloakpumpekum
– Renseanlegg
– Overvannskummer
– Gruskummer
– Sandrenner
– Sandfang
– Mobiltoalett
– Brønner
– Septiktanker

Vi har alle typer biler for slamsugning, så kontakt oss hvis du trenger hjelp, vi har også utstyr
for å lokalisere tanken hvis du ikke finner den.