TØMMETJENESTER

Vi utfører tømming av : – Septiktanker.
– Kloakpumpekum.
– Renseanlegg.
– Overvannskummer.
– Gruskummer
– Sandrenner
– Sandfang
– Mobiltoalett
– Brønner

Vi har alle typer biler for slamsugning, så kontakt oss hvis du trenger hjelp, vi har også utstyr
for å lokalisere tanken hvis du ikke finner den.