Whistleblowing


Serwent streber etter å opprettholde et åpent forretningsklima og høy forretningsetikk. Vi verdsetter sikkerheten og respekten til alle som er berørt av vår virksomhet. Du har en viktig rolle i vår suksess.

Varsling gir mulighet til å rapportere mistenkt forseelse, alt som ikke er i tråd med våre verdier og retningslinjer. Vår varslertjeneste er et tidlig varslingssystem for å redusere risiko. Det er et viktig verktøy for å fremme høye etiske standarder og opprettholde kundenes og publikums tillit til oss.

Vi anbefaler først og fremst at du kontakter en leder i vår organisasjon. Hvis du føler at du ikke kan være åpen med informasjonen din, tilbyr vi muligheten til å rapportere bekymringen din anonymt.

Varsling kan brukes til å rapportere bekymring for noe som ikke er i tråd med våre verdier og etiske regler, og som kan påvirke organisasjonen vår eller en persons liv eller helse alvorlig. Du trenger ikke å bevise mistanken din, men all kommunikasjon må skje i god tro. Alle meldinger behandles konfidensielt.

Rapporter her