Krantjenester


Med vår moderne og allsidige utstyrspark skal vi kunne levere kvalitets krantjenester til hele østlandsregionen. Fra vår base på Gjøvik håndterer vil alle type oppdrag knyttet til transport, montering, heising og spesialtransport.

Våre kranbiler er i størrelsen 27tm til 95tm og har et meget allsidig bruksområde. I tillegg har vi kran-semi, planhengere og brønnhenger.

Les mer

Les mer om undertjenestene

Våre kranbiler spenner fra 27tm og helt opp til 95tm, med en maksimal rekkevidde på 34 meter. Vi har utstyr til å utføre de alle fleste heiseopppdrag, og en stor og moderne utstyrspark. Vårt utstyr og dyktige kranoperatører håndterer de aller fleste oppgaver knyttet til løft.

Vi har kranbiler til montering av fasade og takplater, vindu, takstoler og betongelement. Eksempel på løfte oppdrag i forbindelse med montering vil være:

 • Montering av fasadeplater
 • Montering av takstoler, sperr og takplater
 • Montering av vindu
 • Montering av tre- og betong element

I tillegg bistår vi industrielle kunder med løft ved montering av maskiner, bygg og annet teknisk utstyr.

Våre kranbiler kan transportere det meste. En bred, moderne og allsidig utstyrspark gir oss god fleksibilitet når det kommer til de fleste transport oppdrag. Eksempel på transport oppdrag kan være:

 • Transport av container
 • Transport og heising av takstoler
 • Transport av materialer

Transport av kolli/stykkgods

Vi har utstyr til å håndtere de fleste typer spesialtransport.

 • Trafostasjoner
 • Større maskiner
 • Båt og campingvogn
 • Bred og høy last

I de tilfeller hvor transport av utstyr og materiell krever følgebil har vi egne kjøretøy og personell som håndterer dette. I tillegg ordner vi med nødvendige godkjenninger og dialog med myndigheter for å sikre god og effektiv transport.